چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393

کار افرینی


 
?مقدمه:
برق يكی از صنايعی است که اگر نتوان گفت بيشترين بازار را در جهان به خود اختصاص داده است ولی با اطمينان كامل می توان برق را يكی از صنايع مهم در جهان نام برد.در حال حاضر بيشترين بازار كار را درشاخه ی برق، سيستم های قدرت به خود اختصاص داده اند كه در اين شاخه يكی از مهمترين مشاغلی كه دركشور های بزرگ دنيا وجو دارد صنعت تابلو سازی مدارهای فرمان و قدرت می باشد كه توانسته بازار خوبی را برای افراد ايجاد كند، زيرا تمامی كارخانجات و اداره ها و موسسات و حتی ساختمانهای بزرگ و كوچک به اين صنعت نيازمندند. امروزه در شهرهای بزرگ و كوچک كارگاها و شركتهای زيادی مشغول به كار می باشند كه توانسته اند افراد زيادی را از نظر شغلی تامين كنند و اين صنعت روز به روز پيشرفته تر می شود تا جايی كه سيستم های كنترل ميكانيكی در تابلوهای برق كم كم از رده خارج می شوند و سيستم هاي هوشمند (PLC) توانسته بازار كار را در دست بگيرند و كشور ما نيز در حال توسعه در اين زمينه ها می باشد ولی هنوز تمامی كارخانجات و شركتها نتوانسته اند اين سيستم جديد را بر روی    دستگاه ها و وسايل خود پياده كنند زيرا در كشور ما متخصصان زيادی در اين زمينه وجود ندارند ولی چندين شركت و كارگاه اقدام به توليد اين نوع تابلوهای سيستم هوشمند كرده اند .
اهميت موضوع:
اهميت و ضرورت اين طرح اين است كه بتوان با نحوه توليد تابلوهای صنعتی بزرگ و كوچک به منظور توزيع انرژی الكتريكی بعد از خط انتقال به واحد های صنعتی آشنا شد.
 
بيان موضوع:
برق و سيستم های قدرت و تابلوهای آن از مهمترين عوامل به راه افتادن كارخانجات و صنايع و مؤسسات می باشد به طوری كه بدون آن نمی توان هيچ نوع توليدی را در يک كشور داشت پس بايد آن را جدی گرفت و به آن اهميت زيادی داد.
    تابلوهای تولیدی شرکتدلتا:  
این شرکت به صورت تخصصی در خصوص طراحی و تولید انواع تابلوهای برق فعالیت دارد . این تابلوها معمولا دو بخشی بوده و شامل یک دستگاه قدرتی که کلیه لوازم تاسیسات موتوری در ان نصب می گردد و بخش دیگر تابلوی کنترل پیانویی(فرمان) می باشد.
  ماشين آلات مورد استفاده براي توليد محصول  :
      1. دستگاه برش ( گيوتين ) : از اين دستگاه به منظور برش ورقه ها تا ضخامت 2.5mm استفاده مي شود كه در ابعاد 2*1*2m مي باشد. تنظيم كردن ساير قطعات مورد استفاده تحت برش در اين دستگاه از فكهايي كه روي آن تعبيه شده است استفاده مي شود . سيستم راه اندازي آن توسط فرمان الكتريكي مي باشد و موتور راه انداز آن يك موتور سه فاز 2.2kw كيلو وات مي باشد . اين دستگاه در هر ماه يكبار احتياج به بازرسي دارد كه اين كار توسط كارگر ماهر بخش صورت مي گيرد . سرعت كار اين دستگاه ثابت و هر مرحله برش ( بدون محاسبه زمان اندازه گيري ) را در 5sec ثانيه انجام مي دهد . اين دستگاه ساخت داخل كشور  مي باشد و داراي كيفيت نزديك به نمونه خارجي مي باشد .
2 . پانچ 8 تني : از اين دستگاه به منظور سوراخ كردن قطعات كوچكتر تا قطر 2mm استفاده مي شود اين دستگاه داراي ابعاد 0.6*0.6*2m مي باشد . نوع اثر گذاري در اين دستگاه همانند پانچ 12 تني تغيير مي كند اين دستگاه توسط يك موتور 1.5kw كيلو واتي سه فاز راه اندازي شده و توسط ( فرمان مكانيكي ) كار مي كند . تلرانس اين پانچ با توجه به دقت ساخت قالبهاست كه البته در حدود صفر است  . اين دستگاه هر سه ماه يكبار سرويس كاري مي شود كه شامل گريس كاري بخش هاي گريس خور مي باشد سرعت اين دستگاه همانند پانچ 12 تني مي باشد . اين دستگاه در داخل كشور ساخته مي شود.
3 . دريل دستي : از اين دريل به منظور سوراخ كاري در بدنه و ساير قطعات آن در بخش مونتاژ استفاده مي شود . نوع سوراخ كاري آن قابل تنظيم و با سرعت ثابتي كار مي كند اين دستگاه داراي 200w وات قدرت مصرفي مي باشد . اين دستگاه تقريبا به قطر ورقه ها در هر 5sec ثانيه مي تواند يك سوراخ بزند . اين دستگاه ساخت كمپاني ( بوش آلمان ) مي باشد و از فروشگاه هاي داخل كشور قابل خريد مي باشد و قيمتي معادل70000 تومان معادل 700000 ريال مي باشد.
4 . خم كن : از اين دستگاه به منظور فرم دادن قطعات بصورت دلخواه استفاده مي شود و اين دستگاه داراي ابعاد 2.5*1*2 مي باشد . اين دستگاه توسط موتور 2.2kw كيلو وات راه اندازي شده و سيستم راه اندازي و ( تنطيم زواياي ) آن توسط ( مدارات ديجيتالي ) مي باشد و سيستم حركت آن ( هيدروليكي ) مي باشد . اين دستگاه با توجه به تنظيم دقيق ديجيتالي آن تا %.5 تلرانس مي تواند باشد . اين دستگاه هر يك ماه يكبار بازديد مي شود كه شامل گريس كاري فكها و بازبيني شلنگهاي رابط هيدروليكي مي باشد . سرعت عمل اين دستگاه براي ايجاد خم حدود 4sec ثانيه مي باشد .
5 . دستگاه فرم دهي شمشها : از اين دستگاه براي برش ، سوراخكاري و خم كاري شمشها استفاده مي شود و ابعاد آن 2*2*1.5m مي باشد . اين دستگاه توسط موتور 2.2kw كيلو وات بكار مي افتد كه براي بخش خم كاري از ( مبدل هيدروليكي ) و براي بخش سوراخ كاري از يك ( مبدل گيربكسي ) براي انتقال قدرت استفاده مي كند .. اين دستگاه بطور متوسط ماهي يكبار نياز به سرويس كاري دارد كه شامل بازبيني ( شلنگهاي هيدروليكي ) و بازبيني بخش هيدروليكي و ( بخش گيربكسي ) كه براي سوراخ كاري مي باشد اين دستگاه ساخت داخل كشور مي باشد.
6 . دريل ستوني : از اين دريل به منظور سوراخ كردن قطعات ورق استفاده مي شود و داراي ابعاد 0.6*0.6*2m مي باشد . در اين دريل توسط تغيير ( مته ) مي توان قطر سوراخ را تغيير داد اين دريل يك فك ثابت به عنوان نگهدارنده قطعات مي باشد كه فاصله آن تا دريل قابل تنظيم است . اين دستگاه توسط يك موتور 0.55kw كيلو وات راه اندازي مي شود و سرعت آن از طريق تغيير محل تسمه قابل تنظيم است و اين دستگاه هر دو ماه يكبار بازبيني و سرويس كاري مي شود كه شامل بازبيني تسمه ها و روغن كاري   مي باشد . اين دستگاه ساخت داخل كشور مي باشد و توسط ( شركت ماشين ابزار ) توليد مي شود .
7 . دستگاه جوش : از اين دستگاه براي جوشكاري ورقه ها به ضخامت 2.5mm استفاده مي شود . اين دستگاه داراي خروجي هاي آمپراژ 250-200-150-100-75 مي باشد . ابعاد اين دستگاه /8*/5*/5m  مي باشد و تلرانس و سرعت كاري اين دستگاه وابسته به مهارت اپراتور دارد ( ولي بطور معمول هر سانتي متر را در مدت زمان در حدود 3sec ثانيه جوش مي دهد ) . اين دستگاه ساخت داخل كشور مي باشد.
8 . سيستم مشعل و كوره :  از اين سيستم براي خشك كردن قطعات رنگ آميزي بكار گرفته مي شود و محوطه آن داراي ابعاد 5*2*3m مي باشد و سرعت كاري اين دستگاه براي قطعات رنگ آميزي شده 20 دقيقه تحت دماي 180 درجه سانتي گراد مي باشد سرويس كاري اين كوره هر دو ماه يكبار مي باشد كه شامل تميز بودن مخزن كوره ، سرويس كاري مشعل و تميز كردن محوطه كوره مي باشد . كه اين كار تحت نظارت مسئول بخش انجام مي شود . سيستم احتراقي و توليد گرماي اين كوره از يك مشعل و يك كوره حرارتي به شكل استوانه و يك فن براي دمش هواي گرم و همچنين كنترل درجه حرارت تشكيل شده است كه اين سيستم از طريق ايجاد حرارت در محفظه استوانه اي شكل خارجي و دمش آن توسط فن به داخل كوره و همچنين مكش هوا از قسمت پائين كوره براي به جريان انداختن هوا به داخل كوره كار مي كند.
  مراحل کلی ساخت تابلو:
1- بخش فلز و جوشكاري:
بطور كلي نوع دستگاههاي استقرار يافته در اين بخش ادوات سنگين فلز كاري مي باشد كه به ترتيب عبارتند از:
گيوتين برش ـ پانچ هاي 12 و 8 تني ـ خم 40 تني از نوع ديجيتالي ـ خم دستي ـ دستگاه مته كاري ـ دستگاه سه كاره برش (خم و سوراخ كاري شمشها) ـ دستگاه جوش 250 A  ـ سنگ فرز.
همه قطعات ابتدا وارد بخش برش شده و به اندازه هاي مطلوب مطابق نقشه درمي آيند. سپس با توجه به فرم و وضعيت مورد نياز براي هر قطعه به بخش هاي پانچ و خم كاري و مته كاري برده مي شود (البته بعضي از قطعات مستقيما به بخش خم كاري مي روند و براي بعضي ديگر ابتدا به بخش پانچ و بعد به بخش خم مي رود و بعضي از قطعات ممكن است يكي از دو حالت فوق را نداشته باشد. قطعات خارج شده از اين بخش وارد بخش جوشكاري مي شود در اين بخش قطعات مختلف ورودي ، با توجه به نيازشان جوشكاري مي شوند. براي از بين بردن اثر خال جوشها و به منظور يكنواخت كردن سطح فلز در رنگ كاري بخش هاي جوشكاري شده خارجي را به بخش فرزكاري مي برند در اين بخش سطوح جوشكاري خارجي را توسط سنگ فرز صاف مي كنند اين مرحله پايان كار بخش فلزكاري و تأمين يا تغذيه ورودي بخش رنگ كاري مي باشد .
2- رنگ كاري:
قطعات ساخته شده در بخش فلزكاري پس از پرداخت كاري وارد بخش رنگ كاري مي شود در اين بخش از رنگ های ساده برای محیط باز و رنگ های چرمی برای محیط  بسته استفاده میشود.پودر رنگ را در داخل دستگاه رنگ پاش ریخته و آن را با ولتاژ kv20 بار دار می کنند و بدنه تابلو را به زمین متصل میکنند و عمل پاشش را انجام میدهیم .  و بعد آنها را از (چنگك) آويزان مي كنيم تا رنگ كمي خود را بگيرد و خشك شود. سپس قطعات نيمه خشك شده را به  (كوره) منتقل مي كنيم و در درجه حرارت  180c در مدت 20 دقيقه قرار مي دهيم.
3- مونتاژ بدنه و اسكلت داخلي:
در اين بخش كليه قطعات رنگ آميزي شده با توجه به مكانهايي كه براي آنها مشخص شده به همديگر متصل مي شوند. البته در مونتاژ بدنه به خاطر تلرانسي كه در ساختمان قطعات وجود دارد و همچنين عدم اطمينان پانچ زني در مرحله فلزكاري بعضي از سوراخ كاريها در اين بخش روي قطعات صورت مي گيرد كه در بخش فرآيند شرح آنها داده خواهد شد.
4- مونتاژ الكتريكي:
بدنه و اسكلت مونتاژ شده در بخش مونتاژ وارد اين بخش مي شود و در اين بخش كليه ادوات الكتريكي شامل ، فيوز ـ كليد ـ كنتاكتور ـ رله ـ پريز ـ فتوسل ـ لامپ و شينه ها روي اسكلت داخلي تابلو نصب مي شود و اين اسكلت داخلي ، روي پايه هاي داخلي تابلو نصب مي شود. البته در مورد (شينه هاي الكتريكي) داخل تابلو بايد توضيح داد كه اين شينه ها از (نوارهاي مسي) كه به صورت كلاف هستند در بخش (برش شمش) با توجه به اندازه هاي مورد نياز بريده و خم و سوراخ مي شود و روي آن (وار نيش) قرار مي گيرد سپس مدار توسط تكنسين برق تست مي شود و تابلو تكميل شده به انبار مربوطه منتقل مي شود . ملاحضات فني پيرامون توليد محصول وتوضیح درموردقطعات:
ورقه هاي موردنياز در اين تابلو از ورقه هاي فلزي روغني به ضخامت 2mm ساخته مي شود و ابعاد تابلو متناسب با قطعات نصب شده در داخل آن مي باشد بطوري كه در موقع كار اپراتور روي تابلو به راحتي امكان دسترسي به تمام قطعات داخلي آن باشد و همچنين در صورت لزوم بتوانيم قطعات جانبي را به مدار وصل كنيم. براي ايمني بيشتر اپراتور در هنگام كار بايد در اين تابلو بجز درب اصلي ، دربي براي محافظت شينه ها نصب شود در اين تابلو سلولهاي مربوط به روشنايي معابر بايد جدا از سلولهاي توزيع در نظر گرفته شود و اتصال سلولهاي توزيع بايد از شينه هاي مسي يا آلومينيومي باشد و مدار روشنايي معابر اين تابلو بايد توسط كنتاكتور و از فتوسل فرمان گيرد اين فتوسل روي ديواره كلاهك نصب مي شود. در قسمت رنگ آميزي بايستي نوع رنگ متناسب با شرايط آب و هوايي انتخاب شود و حتما عمليات چربي زدايي بايد قبل از رنگ آميزي صورت گيرد. نوع ضخامت رنگ استفاده شده هم بايد توجه نمود كه با آگاهي از محل نصب تابلو بين   20-40 ميكرون متغير است.شينه هاي مورد استفاده در اين تابلو بايد از جنس مس يا آلومينيوم با ضخامت (mm 30*3) (طبق استاندارد) انتخاب شود و محل هاي اتصال پس از سوراخ كاري كاملا تميز شده و توسط پيچ و مهره به همديگر متصل شوند تا حداكثرهدايت الكتريكي به وجود آيد و شينه ها زياد گرم نشود. كابل ها در تابلو بايد حتما توسط كابلشو به شينه ها متصل شود. براي نصب سيم ارت بايد حتما شينه مربوطه روي كفي تابلو محكم شود.
قطعات بكار رفته در اين تابلو از قبيل كليد و كنتاكتور ـ فيوز ـ رله ـ فتوسل و غيره بايد به نحوي وصل شود كه براي تعمير به راحتي در دسترس باشد و از مارك هاي داراي استاندارد جهاني تهيه شود. بمنظور ناسايي محصول بايد نقشه كامل محصول كه شامل مدارات الكتريكي و ساير نكات فني آن است در اختيار متقاضي قرار داده شود تا در موقع تعمير راحت تر اقدام شود.
 استانداردهاي وسايل استفاده شده در اين تابلوها استاندارد IEC  مي باشد كه طبق اين استاندارد مشخصات برخي از قطعات مورد استفاده در تابلوها برقرار زیر مي باشد .
الف ) كنتاكتورها : كنتاكتورها و هاديها بايستي طوري انتخاب شود كه جريان بارنامي را به طور مداوم تحمل كند و آسيب نبيند .
   1 . افزايش درجه حرارت كنتاكتور نبايد از مقدار مشخصي بالاتر برود .
   2 . كنتاكتور بايستي داراي پايداري كافي در شرايط كار باشد .
   3 . كنتاكتور بايد علاوه بر تيغه هاي فرمان داراي تيغه هاي اصلي نيز باشد .
   4 . فنرهاي عمل کننده بايستي زنگ نزده و خورده نشده باشد و نشود .
  طبقه بندی کنتاکتورها وانواع آن:
 
نوع جريان
استانداردوطبقه‌بندي كنتاكتور
مورد استفاده
AC
AC1
بار اهمي ـ بار غير اندكتيو يا با اندكتيويته ضعيف ـ گرم كن برقي با ضريب توان حدود 95/0=
AC
AC2
براي راه‌اندازي موتورهاي آسنكرون روتور سيم‌پيچي، بدون ترمز جريان مخالف، جريان راه‌اندازي بستگي به مقاومت مدار روتور دارد.
AC
AC2'
براي راه‌اندازي موتور آسنگرون روتور سيم‌پيچي با ترمز جريان مخالف
 
AC
AC3
براي راه‌اندازي موتور آسنكرون روتور قفسه‌اي ـ هنگام قطع جريان نامي از تيغه‌هاي كنتاكتور عبور مي‌كند ـ تحمل جريان راه‌اندزاي 5 تا 7 برابر جريان نامي
AC
AC4
براي راه‌‌اندازي موتور آسنكرون روتور قفسه‌اي ـ به كاربردن ترمز جريان مخالف تغيير جهت گردش الكتروموتور روتور قفسه‌اي ـ تعداد دفعات قطع و وسل در فواصل زماني اندك
AC
AC11
كنتاكتور كمكي ـ كنتاكتور فرمان بدون داشتن كنتاكت قدرت كوپل مغناطيسي ـ استفاده فقط در مدار فرمان
DC
DC1
بار اهمي ـ بار غير اندكتيو يا با اندكتيويته ضعيف ـ گرم‌كن برقي
DC
DC2
راه‌اندازي موتور شنت ـ قطع كردن موتور هنگام كار
DC
DC3
براي راه‌اندازي موتور شنت با تعداد دفعات قطع و وصل زياد در فواصل زماني اندك ـ مدار ترنر
DC
DC4
راه‌اندازي موتور سري ـ قطع موتور هنگام كار
DC
DC5
راه‌اندازي موتور سري با تعداد دفعات قطع و وصل زياد، در فواصل زماني اندك ـ تغيير جهت گردش موتور ـ مدار ترنر
DC
DC11
كنتاكتور كمكي ـ كنتاكتور فرمان ـ كوپل مغناطيسي
 
 
 
 
      ب ) كليدهاي اتو ماتيك و فيوزهاي كاردي :
 
         1 . محفظه كليد بايستي از عایق(ترموپلاست) با درجه بالا انتخاب شود .
         2 . ترمينالها در سمت خط تغذيه و خط بار بايستي جهت اتصال به كابل شو مناسب باشد .
         3 . كليدها بايد داراي نشانگرهاي ON و OFF  باشد و داراي دستگيره اطمينان باشد و بدون برگرداندن دستگيره امكان وصل كليد نباشد .
         4 . روي هر كليد بايد مشخصاتي نظير استاندارد ـ ولتاژ اسمي ـ جريان اسمي ـ فركانس ـ نام كشور سازنده و درجه حفاظت و … ذكر شود .
ج ) كليد هاي اتوماتیک :
   1 . بايد از نوع حرارتي، مغناطيسي باشد و استقامت كافي در برابر جريان نامي داشته باشد .
   2 . درجه حفاظت كليد با درجه حفاظت تابلو هم خواني داشته باشد .
   3 . بدنه كليد بايستي به صورتي باشد كه جريان اتصال كوتاه دائم را تحمل كند.
   4 . مشخصات كليد بايستي به صورت خوانا روي آن مشخص باشد .
 
د) شينه ها :
   1 . ظرفيت الكتريكي شينه فاز نبايد از 150 درصد شدت جريان اسمي كليد اصلي تغذيه كننده تابلو كمتر باشد .
   2 . شينه بايستي به ترتيب با رنگ هاي قرمز ، زرد و آبي باشد .
   3 . شينه بايستي طوري طراحي شود كه تحمل اتصال كوتاه را داشته باشد .
 
ه ) سيم كشي فرمان :
   1 . سيم كشي فشار ضعيف و فرمان تابلو نبايد از سيم نمره 1.5 كمتر باشد .
   2 . مقدار ولتاژ تحمل سيم ها بايستي 240 ولت باشد .
1- کابلشو:
برای اتصال سر کابل به شینه ها و ترمینال ها از کابلشو استفاده میشود. کابلشو ها در اندازه های متفاوت برای کابل های با قطر متفاوت ساخته میشوند.به منظور اتصال کابلشو به سر کابل (کابلشو زدن) ابتدا کابلشو متناسب با قطر سیم را انتخاب نموده و سپس روکش قسمتی از سر کابل را که در کابلشو میتواند قرار بگیرد با تیزبر برمیداریم و در نهایت با دستگاه پرس، کابلشو را بر روی سیم محکم میکنیم.برای پرس کابلشو میتوان از دستگاه پرس دستی یا دستگاه پرس روغنی استفاده نمود. هنگام پرس کابلشو بر روی سیم باید دقت نمود که پرس را از قسمتی شروع کنیم که به  کابل نزدیکتر است و طی چند مرحله (سه یا چهار مرحله بسته به قطر کابلشو) تا قسمتی که نوک سیم درون کابشو میباشد را پرس میکنیم.     باید توجه کرد که پرس را میتوان دو بار انجام داد بار اول تیغه ای را که اندازه اش از کابلشو کمی بزرگتر است بکار ببریم و بار دیگر تیغه ی متناسب با کابلشو را استفاده کنیم. این امر موجب میشود که برآمدگی سطح کابلشو بعد از پرس کمتر باشد و سطح صافتری را داشته باشیم .پس از پرس زدن قسمتی از کابلشو را که نیازی نیست با هادی های دیگر در تماس باشد با عایق مناسبی مانند ریکم میتوان پوشانید.نحوه ی عایق کردن به این صورت میباشد که ابتدا عایق را بر روی سطح مورد نظر قرار داده و سپس با حرارت مستقیم شعله عایق را کاملا بر روی هادی تثبیت میکنیم. باید دقت شود که حرارت بطور کاملا یکنواخت به عایق داده شود تا هوا در زیر آن نفوذ نکند و حرارت زیادی که ناشی از ثابت نگه داشتن شعله در یک نقطه است موجب سوختن عایق نگردد.
2- انگشتی(واسطه):
برای اتصال دو کابل بهم یا مفصل زدن بین دو کابل استفاده میشود و در اندازه های متفاوتی برای کابل های با قطر متفاوت ساخته میشوند.برای مفصل زدن بر روی کابل ابتدا انگشتی متناسب با کابل را انتخاب نموده و سپس روکش سر کابل ها را به اندازه ی نصف طول انگشتی با تیزبر جدا کرده و کابل ها را از دو طرف درون انگشتی قرار داده و انگشتی ها را توسط دستگاه پرس بر روی کابل محکم میکنیم.در نهایت قسمتی از کابل را که با انگشتی بهم متصل نموده ایم با عایق مناسب کاملا میپوشانیم.
3- ترمینال:
از ترمینال در انتهای کابل هایی که جهت تغذیه ی مصرف کننده تعبیه شده اند استفاده میشود تا بتوان مصرف کننده را به راحتی به تغذیه کننده متصل نمود. باید توجه داشت که کابل های تغذیه کننده و مصرف کننده توسط کابلشو به ترمینال متصل میگردند.
4- گلند:
گلند در قسمتی از تابلو بکار میرود که کابل از خارج تابلو به آن وارد میشود این امر موجب میگردد که بدنه ی تیز تابلو به روکش کابل ها صدمه نزند از آنجایی که ممکن است قطر کابل ها متفاوت باشد گلند ها در اندازه های گوناگونی ساخته میشوند.
 
 
5- مقره:
جهت ایزوله نمودن شینه ها و هادی های درون تابلو از بدنه ی آن از مقره ها استفاده میکنند که جنس آنها باید خاصیت عایقی خوبی داشته باشد تا بتواند این امر را برای ما میسر سازد.مقره ها با توجه به کاربرد آنها شکل ظاهری متفاوتی دارند و همچنین در ولتاژهای متفاوت باید از مقره با اندازه ی متفاوت استفاده نمود.
6- شینه:
براي آماده سازي شينه ها كه براي ارتباط مسير الكتريكي بين كليد و فيوز ها مي باشد از يك دستگاه برش مخصوص استفاده مي شود . كه علاوه بر وظيفه برش وظيفه خم كاري شينه ها را نيز بر عهده دارد مقطع اين شينه ها (mm30*3 ) مي باشد و طول آن با توجه به فاصله اتصالات متغير مي باشد و به تعداد مراحل انشعاب روي اين شينه ها سوراخ ايجاد مي شود و به همديگر پيچ مي شود .
البته اين شينه ها توسط وارنيش از يكديگر عايق مي شوند كه ابتدا وارنيش را روي شينه مي كشند و سپس روي وارنيش را حرارت مي دهند تا وارنيش به شينه بچسبد و درنيايد ، رنگ وارنيش زرد ، آبي و قرمز مي باشد.
7- ترانس جریان (ct):
Ct برای نمونه برداری از جریان مورد استفاده قرار میگیرد این نمونه برداری با نسبت های مختلفی صورت میگیرد و جریان اصلی را با کمک ct تا حد زیادی کاهش میدهند و این نمونه ی کاهش یافته را میتوان به آمپرمتر داد و آمپرمتر مقدار واقعی جریان را نشان میدهد.
 
 
8- جعبه فیوز:
فیوز های کاردی را میتوان درون جعبه فیوز نیز قرار داد که مزیت آن نسبت به پایه فیوز این است که در این حالت فیوز ها را میتوان بصورت سه فاز قطع و وصل نمود و نیازی به فیوز کش نیز نمیباشد.باید توجه داشت که عمل قطع و وصل را اگر زیر بار انجام میدهیم تا حد امکان سریع انجام شود تا از عمر جعبه فیوز کاسته نشود.
9- پست خازنی :
از پست خازنی جهت کاهش مصرف توان راکتیو برخی کارخانجات از خازن ها در تابلو برق استفاده میشود.خازن ها با اعمال راكتانس خازني به مدار ، به شكل موثر در مقابل راكتانس القايي مواد واكنش نشان داده و امپدانس مدار راتغيير مي دهند . اين عمل به نوبه خود ممكن است موجب افت يا افزايش ولتاژ مدار گردد . وجود خازن همچنين به بهبود ضريب توان مدار منجرو گشته و از اين طريق جريان مورد نياز جهت تامين يك بار مشخص را كاهش داده و تلفات مدار را كم مي نمايد.
فيوزها:
در كلية تأسيسات الكتريكي براي جلوگيري از صدمه ديدن و معيوب شدن وسايل و يا قطع كردن دستگاههاي معيوب از شبكه كه براثر عوامل مختلف از قبيل نقص در عايق‌بندي، ضعف در استقامت الكتريكي يا مكانيكي و يا ازدياد بيش از حد جريان مجاز (اتصال كوتاه) وسايل حفاظتي مختلف به كار    مي‌رود. اين سايل بايد طوري انتخاب شوند كه در اثر اضافه بار و يا اتصال كوتاه در كوتاهترين زمان ممكن و قبل از اين كه صدمه‌اي به سيم ها و تجهيزات الكتريكي شبكه برسد مدار قسمت معيوب را قطع كنند. يكي از اين وسايل حفاظتي فيوز است فيوزها از نظر زمان قطع بر حسب منحني ذوب سيم حرارتي داخل آنها به دو نوع كند كار و تند كار تقسيم مي‌شوند. فيوزهاي تند كار داراي زمان قطع كمتر از فيوزهاي كند كار بوده و به همين دليل در مصارف روشنايي به كار مي‌روند. فيوزهاي كند كار داراي زمان قطع طولاني‌تري بوده در نتيجه براي راه‌اندازي موتورهاي الكتريكي به كار مي‌روند. تحمل جريان راه‌اندازي موتور در حدود 3 تا 7 برابر جريان نامي است كه بر روي كليه ی فيوزها جريان نامي آنها نوشته مي‌شود كه اين جريان كمتر از جريان ماكزيمم تحمل فيوز است. فيوزها در انواع فشنگي، اتوماتيك (آلفا)، مينياتوري، كاردي (تيغه‌اي)، شيشه‌اي و فيوزهاي فشار قوي ساخته مي‌شوند.
الف) فيوز فشنگي:
اين فيوزها از يك سيم حرارتي تشكيل شده‌اند، زماني كه جريان از حد مجاز بيشتر شود ذوب شده و موجب قطع كامل مدار مي‌گردند. معمولاً از فيوزهاي فشنگي براي حفاظت مدار در مقابل اتصال كوتاه استفاده مي‌شود. فيوزهاي فشنگي از دو قسمت اصلي بنام پايه و كلاهك تشكيل شده‌اند. جنس قسمت عايق آنها از چيني يا سراميك مي‌باشد پايه ی فيوز داراي دو پيچ ورودي و خروجي جريان است و كلاهك و فشنگ روي آن بسته مي‌شود. كلاهك يا نگهدارنده ی فشنگ فيوز به وسيله ی پيچ به پايه وصل مي‌شود. جنس فشنگ فيوز از چيني يا سراميك بوده و سيم حرارتي از سوراخ وسط آن عبور داده مي‌شود. معمولاً اطراف سيم حرارتي را از خاك كوارتز يا ماسه ی ريز پرمي‌كند. خاصيت اين پودر اين است كه در هنگام قطع فيوز ذوب شدن سيم حرارتي باعث خاموش شدن جرقه ی توليد شده در داخل فشنگ مي‌شود و از تركيده شدن فشنگ در اثر جرقه جلوگيري مي‌نمايد. جنس كلاهك نيز عايق است و قسمتهاي هادي كه روي آن نصب مي‌شود از برنج مي‌باشد معمولاً روي فشنگ پولك رنگي نصب مي‌شود كه اين پولك نشان دهنده ی آمپر فيوز مي‌باشد. همچنين در هنگام سوختن فيوز پولك از محل خود خارج شده و مي‌توانيم تشخيص دهيم كه فيوز سوخته است.فيوزهاي فشنگي را فيوزهاي حلزوني نيز مي‌گويند.
فيوزهاي فشنگي را فيوز تنبل يا كند كار نيز مي‌نامند.
       
كاربرد فيوزهاي فشنگي:
چون فيوزهاي فشنگي در زمان جريان غيرمجاز مقداري با تأخير عمل مي‌كنند در نتيجه از اين فيوزها براي حفاظت موتورهاي سه فاز و تكفاز آسنكرون در مقابل اتصال كوتاه استفاده مي‌شود چنانكه مي‌دانيم جريان راه‌اندازي اين موتورها در حدود 3 تا 7 برابر جريان نامي موتور مي‌باشد به همين دليل چون اين فيوزها داراي زمان قطع طولاني هستند در نتيجه تحمل جريان راه‌اندازي را داشته و زود نمي‌سوزد. نحوه ی انتخاب فيوزهاي فشنگي براي موتروهاي القائي به اينصورت است كه جريان فيوز را دو برابر جريان نام موتور انتخاب مي‌كنيم مثلاً اگر يك موتور سه فاز بر روي پلاك آن جريان 12A  آمپر نوشته شده باشد براي هر فاز آن از يك فيوز فشنگي 25A آمپر استفاده مي‌كنيم.
نكته ی مهم اينكه هيچ گاه براي حفاظت سيستم برق منازل از فيوز فشنگي استفاده نكنيم زيرا اولاً يكبار مصرف بوده ثانياً در صورت بروز اضافه بار و برق گرفتگي سريع عمل نمي‌كند و موجب صدمات جبران ناپذيري مي‌گردد. توجه داشته باشيم كه هيچ گاه فيوزهاي سوخته ی فشنگي را با گذاشتن تكه سيم در داخل فشنگ مورد استفاده قرار ندهيم زيرا ممكن است جريان سيم جايگزين شده، بالاتر از جريان فيوز باشد و موجب صدمه زدن و سوختن دستگاهها و مدارات مربوطه شود پس به طور كلي نتيجه مي‌گيريم كه بيشترين كاربرد فيوزهاي فشنگي براي حفاظت موتورهاي القائي آسنگرون در مقابل اتصال كوتاه مي‌باشد.
ب) فيوز اتوماتيك يا آلفا:
نوع ديگر از فيوز اتوماتيك است كه عبور جريان بيش از حد مجاز از آن موجب قطع مدار مي‌شود    مي‌توان دوباره شستي روي فيوز فشار داد تا ارتباط برقرار شود. اغلب فيوزهاي اتوماتيك در دو حالت اتصال كوتاه و اضافه‌بار مدار را كنترل مي‌كنند پس از قطع شدن اين فيوزها بايد زمان كوتاهي صبر كرد تا فيوز سرد شود و دوباره شستي آن را فشار داد تا مدار را وصل كند به طور كلي در فيوزهاي اتوماتيك از دو عنصر حرارتي و مغناطيسي استفاده شده است كه قسمت مغناطيسي را مقابل اتصال كوتاه و قسمت حرارتي مدار را در مقابل اضافه بار (افزايش تدريجي جريان) حفاظت مي‌كند كاربرد اين فيوزها بيشتر در حفاظت سيستم برق منازل مسكوني مي‌باشد.
ج) فيوزهاي مينياتوري:
فیوزهای مينياتوري در حقيقت كليدهاي خودكار در اندازههاي كوچك هستند كه تا جريان نامي ۶۳ آمپرساخته مي شوند. اين كليدها در تابلوي توزيع خانگي و نيز در بارهاي كوچك در شبكه هاي صنعتي عمل قطع و وصل و حفاظت در مقابل اتصال كوتاه و اضافه بار را انجام مي دهند. درصورت بروز اضافه بار يا جريان اتصال كوتاه، رله بي متال يا قطع كننده مغناطيسي مدار را قطع مي كند و كليد به حالت قطع برميگردد.كليدهاي مينياتوري از لحاظ حفاظت نسبت به فيوزهای دیگر ترجيح داده مي شوند. چون دقت عمل بيشتري داشته و پس از عمل قطع، صدمه نمي بينند و مي توان پس از رفع عيب به سرعت مدار را مجدداً وصل كرد فيوزهاي مينياتوري در دو نوع سه فاز و تكفاز ساخته مي‌شوند.كليدهاي مينياتوري به كلاس هاي مختلف تقسيم مي شوند كه فرق اين نوع كليدها در جريان اتصال كوتاه آنها ميباشد:
كلاس A  كه كليدهاي فوقالعاده حساس بوده و تا دو برابر جريان نامي را تحمل ميكند.
كلاس  B براي بارهاي غير موتوري همانند روشنايي كاربرد داشته و تا چهار برابر جريان نامي را تحمل ميكند.
كلاس C  براي بارهاي موتوري استفاده شده و تا شش برابر جريان نامي را تحمل ميكند.
كلاس  D بهمنظور حفاظت بارهاي خازني و يا بارهايي كه جريان هجومي مي كشند، كاربرد داشته و تا ۱۳ برابر جريان نامي را ميتواند تحمل كند.
  د) فيوزهاي فشار قوي:
اين فيوزها براي جريان بالاتر از 200A  مورد استفاده قرار مي‌گيرند و در شبكه‌هايي با توان زياد از آنها استفاده مي‌شود اين فيوزها داراي دسته‌اي مي‌باشند كه توسط آن فيوزها را در جاي خود قرار مي‌دهند و يا خارج مي‌كند و به آن فيوزكش مي‌گويند چنين فيوزهايي در تابلوها با جريان و توان بالا مانند پستهاي برق كارخانجات مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به آنها فيوز كاردي نيز مي‌گويند.
فيوزهاي فشار قوي با توان و جريان بالا را با حروف NH نشان مي‌دهند.
فيوزهاي فشار قوي با توان ـ جريان و ولتاژ بالا را با حروف HH نشان مي‌دهند.
 فتوسل:
وسيله‌اي است كه نسبت به نور حساس بوده و با برخورد شعاعهاي نوري به صفحه آن باعث افزايش مقاومت اهمي(مقاومت نوري) مي‌شود در اين حالت مدار را قطع مي‌كند. با كاهش نور مقاومت اهمي (مقاومت نوري) كم شده و مانند يك هادي عمل مي‌كند. در اين حالت ولتاژي را به رله داخل خود رسانده و موجب وصل شدن رله مي‌گردد در داخل رله يك كليد باز وجود دارد كه با تحريك رله جريان را از خود عبور داده، در واقع كنتاكت باز و بسته مي‌شود. از اين عملكرد فتوسل مي‌توانيم براي روشن خاموش كردن لامپ‌هاي معابر و محوطه مراكز بزرگ مانند كارخانجات، مدارس، بيمارستانها و غيره استفاده كنيم. امروزه معمولاً فتوسلها را در مسير بوبين كنتاكتورها قرار داده و ولتاژ تغذيه لامپها را از مدار قدرت كنتاكتور      مي‌گيرند. فتوسلها بايد در نقاطي نصب شوند كه نور روز مستقيماً به آنها بتابد و تا جايي كه امكان دارد سايه هيچ وسيله‌اي روي آن نيفتد.
شستي‌ها:
در مدارهاي با كنتاكتور اغلب براي دادن فرمان لحظه‌اي از شستي‌ها استفاده مي‌شود كه انواع شستي‌ها عبارتند از:
1) شستي استارت START:
شستي كه پس از تحريك يا فشار دادن دو كنتاكت قطع را وصل مي‌كند شستي استارت ناميده      مي‌شود. به عبارت ديگر شستي استارت در حالت عادي باز بوده با فشار دادن به صورت لحظه‌اي بسته     مي‌شود. در شستي‌هاي استارت با برداشتن فشار از روي آن مجدداً باز مي‌شود در داخل دسته ی شستي استارت يك فنر قرار گرفته است كه موجب عمل آن مي‌گردد. شستي استارت با شمارة (3و4) مشخص   مي‌شود.
 
2) شستي استاپ (STOP):
شستي كه پس از تحريك دو كنتاكت وصل را قطع مي‌كند شستي استاپ ناميده مي‌شود يا به عبارت ديگر شستي استاپ در حالت عادي بسته است و با فشار دادن به صورت لحظه‌اي باز مي‌شود. و با برداشتن فشار دست روي آن مجدداً بسته مي‌شود. دو سر شستي استاپ را با شماره‌هاي (1و2) مشخص مي‌كنند.
3) شستي استارت ـ استاپ يا دوبل (DOBLL – START – STOP):
با شستي دوبل به طور همزمان با فشار يك دكمه مي‌توان عمل استارت و استاپ را انجام داد به عبارت ديگر استارت استپ دوبل تشكيل شده است از يك شستي استارت و يك شستي استاپ كه با همديگر هم محور شده‌اند. معمولاً رنگ شستي‌هاي استارت سبز يا مشكي و رنگ شستي‌هاي استاپ قرمز مي‌باشد.
کلید ها :
در تأسيسات فشار ضعيف براي قطع و وصل كردن مدارهاي مختلف الكتريكي و همچنين براي حفاظت الكتريكي ادوات، تأسيسات و مصرف كنندههاي بزرگ از كليدهاي فشار ضعيف مختلفي استفاده مي شود .
عمدتاً اين كليدها در سطوح ولتاژ پايين تر از يك كيلو ولت كاربرد دارند كه ميتوان آنها را به چهار دسته مهم تقسيم نمود:
۱- كليدهاي دستي كه شامل كليد تيغهاي يا چاقويي، كليد پاكو يا گردان و كليد فيوز م يشوند.
۲- كليدهاي خودكار كه شامل كليدهاي هوايي، كليدهاي بدنه تزريقي و كليدهاي مينياتوري ميباشند.
۳- كليد محافظ الكتروموتور
۴- كليد مغناطيسي يا كنتاكتور
مدار فرمان :
بهره برداری مطمئن و بی وقفه از تاسیسات الکتریکی ومراکز تولید نیرو و تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز تجهیزات برقی کارخانه جات صنعتی و مراکز اقتصادی تا حدود زیاد به خصوصیات و ویژگی ها  و طرز عمل کلید ها  و وسایل کنترل مدارها بستگی دارد .
وسایل اصلی که در تابلو  به کار میروند به این قرار است :
ü کنتاکتور
ü شستی استارت استپ
ü رله
ü لامپ های سیگنال
ü فتوسل
ü تایمر
  بخش هاي كنترل كيفيت تابلو
1 . بخش كنترل مونتاژ بدنه : در اين بخش كليه قطعات و عمليات انجام شده روي آن ها مورد بررسي قرار مي گيرد كه به عنوان مثال : خم ها در زاويه و اندازه طراحي شده بايد باشد و همچنين ابعاد آنها مطابق نقشه باشد و همچنين قطعاتي مانند درب به راحتي باز و بسته شده و هيچ گونه درگيري نداشته باشد و كليه قطعات در جاي خود محكم بسته شده و ثابت قرار گرفته باشند .
به طور كلي با توجه به اين مطلب كه ( خطا در ساخت ) قطعات فلزي منجرو به مونتاژ نشدن تابلو مي شود . براي تمامي بخش هاي كاري آن نمي توان تلرانس در نظر گرفت ولي به طور كلي براي بخش هاي خم يا اتصالات تا 3 درصد تلرانس مورد نظر است . ضايعات اين بخش قابل قبول و برگشت به سيستم نبوده و جزء ( ضايعات آهني ) تلقي مي شود .
2 . بخش مونتاژ الكتريكي : در اين بخش قطعات پس از تكميل شدن مورد تست قرار مي گيرد كه اين تست شامل كنترل اتصالات بخش فرمان معابر توسط ( اهم متر ) و همچنين كنترل اتصالات شينه ها و اتصالات زمين مي باشد . با توجه به اين مطلب كه جريان تغذيه اين تابلوها بالا مي باشد بايد اين كنترل به دقت صورت گرفته و خطا نداشته باشد . كوچك ترين خطا در اين بخش باعث به خطر افتادن جان افراد و از بين رفتن تجهيزات گران قيمت مي شود .
قطعات مورد استفاده در اين تابلوها هم بايد استاندارد و داراي برچسب كنترل كيفيت باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خلاصه طرح :
موضوع طرح:تولید و مونتاژ تابلوهای برق فشار قوی و فشار ضعیف
نوع تولیدات: تابلوهای برق فشار قوی و فشار ضعیف با ظرفیت 3600 متر مربع در سال
تعداد شاغلین: 11
مشخصات سرمایه گزاری طرح (ارقام به میلیون ر یال )
سرمایه گذاری کل طرح: 3281.67
سرمایه گذاری ثابت: 2422.14
سرمایه در گردش: 859.53
درآمد سالیانه: 10800
سود ویژه: 3362.63
دوره بازگشت سرمایه: 8.64 ماه
نرخ بازدهی سرمایه: 138.82٪
 
 
 
 
 
 
 
1- سرمایه گذاری ثابت طرح :
   1-1- زمین محل اجرای طرح :
متراژ زمین
قیمت واحد (ریال)
قیمت کل (میلیون ریال)
1728
350000
604.8
 
 
 
 
2    -1- محوطه سازی : 
ردیف
 
شرح
 
مساحت
متر مربع)  )
هزینه واحد
(ریال)
هزینه کل
(میلیون ریال)
   1
خاکبرداری و تسطیح
1728
35000
60.48
   2
حصار کشی
136
100000
13.6
   3
فضای سبز
20
30000
0.06
جمع
74.14
 
 
 
 
 
 
3-1- ساختمانها :
ردیف
شرح
مساحت زیر بنا
(متر مربع)
هزینه واحد
(ریال)
هزینه کل
(میلیون ریال)
  1  
مجموعه کلی
(سالن تولید- میریت و...)
 
672
 
1000000
 
672
  2
نگهبانی
10
1000000
10
  3
سرویس بهداشتی محوطه
 
 
6
 
1000000
 
6
جمع
688
 
جمع هزینه های ساختمان ومحوطه سازی :
762.14= 74.14 + 688
 
 
 
 
 
 
 
 
4-1- تاسیسات و تجهیزات :
 
ردیف
شرح
هزینه کل(میلیون ریال)
 
   1
برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و
ترانس - کابل کشی وسیم کشی های مربوطه)
230
 
   2
        آبرسانی (حق انشعاب و لوله گذاری و...)
50
 
   3
            امتیاز خط تلفن
10
 
   4
         وسایل سرمایش و گرمایش
70
 
5  
          ایمنی و اطفا حریق
20
       جمع 
380
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-1- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :
ردیف
 
نام ماشین آلات و تجهیزات
و وسایل آزمایشگاهی
تعداد
هزینه واحد
(ریال)
هزینه کل
(میلیون ریال)
1
دستگاه برش
1
80000000
80
2
دستگاه نقطه جوش
1
10000000
10
3
دستگاه پرس
1
50000000
50
4
خم کن برقی
1
40000000
40
5
گرد بر
1
5000000
5
6
پانچ 8 تنی
1
60000000
60
7
دریل ستونی
1
6000000
6
8
دریل معمولی
4
1000000
4
9
سنگ فرز
2
3000000
6
10
رکتیفایر(دستگاه جوش)
2
6000000
12
 11
کمپرسور رنگ
2
7000000
14
 12
کوره
1
120000000
120
 13
دستگاه کابلشو
4
800000
3.2
 14
مولتی متر
4
250000
1
جمع
411.2
 
 
 
   6-1- تجهیزات اداری و کارگاهی :
ردیف
شرح
هزینه کل(میلیون ریال)
1
لوازم اداری(میز- صندلی- فایل- گوشی تلفن و...)
40
2
لوازم آشپزخانه
20
   جمع
60
 
7-1- هزینه های قبل از بهره برداری :
ردیف
                   شرح
هزینه کل(میلیون ریال)
1
تهیه طرح و نقشه های مربوطه
20
2
اخذ مجوز تاسیس و سایرمجوزها
10
3
حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی
24
  جمع
54
 
 
 
 
 
 
 
هزینه های ثابت طرح :
ردیف
شرح
هزینه کل (میلیون ریال)
1
زمین
604.8
2
محوطه سازی و ساختمان
762.14
3
تاسیسات و تجهیزات
380
4
ماشین آلات و تجهیزات
411.2
5
تجهیزات اداری و کارگاهی
60
6
متفرقه و پیش بینی نشده
150
7
هزینه های قبل از بهره برداری
54
          جمع
2422.14
 
 
 
 
 
 
 
 
2- هزینه های جاری طرح :
1-2- مواد اولیه:
ردیف
مواد اولیه و بسته بندی
مصرف
سالیانه
واحد
هزینه واحد
(ریال)
هزینه کل
(میلیون ریال)
1
کنتاکتور
10800
عدد
80000
864
2
چراغ سیگنال
7200
عدد
2000
14.4
3
کلیدهای گردان
720
عدد
80000
57.6
4
رله
1800
عدد
30000
54
5
ورقه آهن
    11000
    متر
    150000  
        1650
6
شین
100
کلاف
2000000
200
7
کلیدهای stop-start
10000
عدد
20000
200
8
سیم تک لا
360
کلاف
1000000
360
9
شمش مسی
3600
متر
150000
540
10
فتوسل
80
عدد
35000
2.8
11
وارنیش
100
کلاف
200000
20
12
ترمینال
3000
عدد
1000
3
13
مقره
18000
عدد
2000
36
14
فیوز فشنگی
5400
عدد
30000
162
15
فیوز فشار قوی
1080
عدد
50000
54
16
فیوزمینیاتوری تکفاز
7200
عدد
      35000
252
17
فیوز مینیاتوری سه فاز
1000
  عدد
      70000
70
18
تایمر
100
عدد
50000
   5
19
کلید کمپکت
1000
عدد
 250000
     250
20
رنگ معمولی
5400
کیلو گرم
50000
270
21
رنگ استاتیک
360
کیلو گرم
90000
32.4
     جمع
5097.2
 
2-2- هزینه سوخت و انرژی :
ردیف
شرح
واحد
مصرف
سالیانه
هزینه واحد
(ریال)
هزینه کل
(میلیون ریال)
1
برق مصرفی
کیلو وات ساعت
95000
773
73.43
2
آب مصرفی
متر مکعب
2000
1500
3
جمع
76.43
 
 
3-2- حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی :
ردیف
      شرح
تعداد
حقوق ماهیانه (ریال)
حقوق سالیانه (میلیون ریال)
1
مدیر عامل
1
8000000
96
2
طراح نقشه تابلو
1
5000000
60
3
نگهبان
2
3500000
84
جمع
4
---------
240
مزایا و پاداش وحق بیمه کارفرما (معادل70٪ جمع حقوق)
168
جمع
408
 
4-2- حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی :
ردیف
شرح
تعداد
حقوق ماهیانه (ریال)
حقوق سالیانه (میلیون ریال)
1
مهندس برق
1
6500000
78
2
تکنسین برق
2
5000000
120
3
کار گر ساده
4
4500000
216
جمع
7
---------
414
مزایا و پاداش وحق بیمه کارفرما (معادل70٪ جمع حقوق)
289.8
جمع
703.8
 
جمع کل حقوق و مزایای پرسنل :
1111.8 = 703.8 + 408  = تولیدی + غیرتولیدی
 
5-2- استهلاک و تعمیر و نگهداری :
ردیف
          شرح
ارزش دارایی
(میلیون ریال)
    استهلاک
تعمیرونگهداری
درصد
  مبلغ
درصد
 مبلغ
1
ساختمان
797.28
10
79.72
2
15.94
2
تاسیسات
250
12
30
5
12.5
3
ماشین آلات وتجهیزات
411.2
10
41.12
5
20.56
4
تجهیزات اداری
60
20
12
10
6
جمع
162.84
------
55
 
 
 
 
 
 
 
 
هزینه های جاری طرح :
ردیف
شرح
هزینه کل (میلیون ریال)
1
مواد اولیه
5097.2
2
حقوق و دستمزد
1111.8
3
سوخت و انرژی
76.43
4
تعمیر ونگهداری
55
5
استهلاک
162.84
6
        هزینه اداری و فروش (1٪ فروش)
108
7
پیش بینی نشده
200
       جمع
6811.27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هزینه های ثابت و متغیر تولید :
ردیف
شرح
هزینه
(میلیون ریال)
هزینه ثابت
هزینه متغیر
درصد
مبلغ
درصد
مبلغ
1
مواد اولیه
 
5097.2
0
0
100
5097.2
2
حقوق و دستمزد کارکنان
703.8
70
492.66
30
211.14
3
سوخت و انرژی
76.43
20
15.28
80
61.14
4
تعمیر ونگهداری
55
20
11
80
44
5
بیمه کارخانه (دو در هزار سرمایه ثابت)
4.54
100
4.54
0
0
6
پیش بینی نشده
77
35
27
65
50
7
استهلاک
880.4
100
880.4
0
0
جمع
6894.37
------
1430.88
------
5463.48
 
 
 
 
سرمایه در گردش :
ردیف
شرح
هزینه کل (میلیون ریال)
1
مواد اولیه (2ماه مواد اولیه و بسته بندی)
849.53
2
تنخواه گردان (20روز هزینه تولید بجزء هزینه مواد و بسته بندی)
10
                                   جمع
859.53
 
 
سرمایه گذاری کل :
هزینه های طرح
جمع (میلیون ریال)
سرمایه گذاری ثابت
2422.14
سرمایه در گردش
859.53
جمع
3281.67
 
 
 
 
 
 
 
 
محاسبه کل هزینه ها
3- ظرفیت تولید: 3600متر مربع
4- قیمت فروش واحد: 3000000 ریال
5- فروش کل: 10800 میلیون ریال
6- قیمت تمام شده هر واحد: 2.3 میلیون ریال
7- محاسبه نقطه سر به سر:
=100×(هزینه متغیرتولید- فروش)÷هزینه ثابت تولید
    26.81 ٪= 100 ×( 5463.48 - 10800) ÷ 1430.88
8- میزان فروش در نقطه سر به سر:
{(فروش کل ÷هزینه متغیرتولید)-1}÷هزینه ثابت تولید
2895.80={ (10800÷ 5463.48 )-1}÷ 1430.88            
9- سود ناویژه:
3905.63=6894.37- 10800=هزینه تولید-فروش کل
10- محاسبه سود ویژه :
سود نا ویژه:3905.63
کسر می شود هزینه های عملیاتی
حقوق و دستمزد پرسنل اداری:408
هزینه اداری و فروش: 108
هزینه های عملیاتی: 516
سود عملیاتی:3389.63
کسر می شود هزینه های غیر عملیاتی شامل:
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله):27
سود ویژه قبل از کسر مالیات: 3362.63
11- نرخ برگشت سرمایه :
      100 ×( سرمایه گذاری ثابت ÷ سود ویژه)
٪138.82=100× (2422.14÷3362.63)
12- دوره برگشت سرمایه :
سود خالص هر ماه=12÷ سود ویژه
280.21= 12÷ 3362.63
 دوره برگشت سرمایه=سود خالص هر ماه  ÷ سرمایه گذاری ثابت
ماه 8.64=280.21÷ 2422.14  
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع:
سايت رشد
سايت دانشجو
كتاب برقكار صنعتي
همکاری دکتر عطارد
همکاری استاد انصاری
همکاری استاد سمیعی
 
 
 
 
 
 
 
 

نوشته شده توسط محمد رحمانی در 18:58 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه یازدهم شهریور 1393

آیفون تصویری

فونهای تصویری (video door phone) سیستمهای ارتباطی هستند که مانند آیفونهای معمولی ارتباط صوتی بین فرد مراجعه کننده و افراد داخل یک ساختمان را برقرار می کند. علاوه بر آن قادرند تصویر فرد مراجعه کننده را نیز بر روی مانیتور گوشی داخل ساختمان نمایش دهند در صورت لزوم حتی می توانند تصاویر افراد مراجعه کننده را با کمک تجهیزات جانبی ضبط نمايند.آیفونهای تصویری بسته به نوع تصویری که پخش می کنند به دو صورت رنگی وسیاه و سفید در بازار ارائه شده اند .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد رحمانی در 12:3 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه یازدهم شهریور 1393

محاسبات روشنایی

  محاسبات روشنايی

تعيين ميزان روشنايي:

· 20 تا 30 وات بر متر مربع براي مسكوني

· 10 تا 15 وات بر متر مربع براي زيرزمين – انباري

· تا 10 وات بر متر مربع براي حياط


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد رحمانی در 11:55 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دهم شهریور 1393

سیستم هوشمند ساختمان

 

 1. سيستم كنترل تأسيسات الكتريكي ELECTRICAL EQUIPMENT

      شامل تجهیزات کنترلی ، سنسورها بهمراه ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری بمنظور کنترل کلیه فیدرهای ورودی و خروجی  و مانتیورینگ وضعیت آنها و عملکرد مناسب بسته به شرایط مترقبه و غیر مترقبه نظیر قطع برق ، وقوع حریق و ... جهت مصرف بهینه انرژی الکتریکی با امکان تهیه و تدارک گراف ها و نمودارهای مربوط به میزان مصرف که بصورت تجمیع شده با سایر سیستم ها عمل خواهند نمود.

 

 

 1. سيستم كنترل تأسيسات مكانيكي  HVAC

      شامل تجهیزات کنترلی ، سنسورها بهمراه ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری جهت کنترل بویلرها ، پمپها ، منابع آب گرم بهداشتی ، چیلرها ، کمپرسورها ، سختی گیرها ، منابع کندانس ، دی اریتورها ، فن کویلها ، هوارسانها و سایر تجهیزات جهت مصرف بهینه انرژی با امکان تهیه و تدارک گراف ها و نمودارهای مربوط به میزان مصرف که بصورت تجمیع شده با سایر سیستم ها عمل خواهند نمود

 

 1. سيستم كنترل تردد ACESS CONTROL

         شامل کارت خوانها ، تابلوهای کنترلی و گیتهای عبور و مرور جهت کنترل تردد پرسنل و خودرو و نیز عملکرد مناسب هنگام وقوع حریق و نیز برگزاری همایشات و ... که بصورت تجمیع شده با سایر سیستم ها عمل خواهند نمود . با بهره گيري از اين سيستم كليه درب‌هاي ورودي و خروجي توسط درب‌هاي هوشمند كنترل مي‌گردند يعني اينكه باز يا بسته بودن اين دربها توسط سيستم BMS كنترل و ثبت مي‌گردد. جهت واحدهاي اداري و تجاري نيز با تعبيه درب‌هاي هوشمند مي‌توان ساعت ورود و خروج و افراد مجاز به ورود و خروج را انتخاب و كنترل نمود.

 1. سيستم تلويزيون مدار بسته CCTV

         شامل دوربینهای مداربسته ، ضبط کننده های دیجیتالی ، واحدهای واسطه جهت مدیریت تصاویر در ساختمان (PMS)  که بصورت تجمیع شده با سایر سیستم ها عمل خواهند نمود

 1. سيستم اعلام و اطفاء حريق    & ANTI FIRE FIRE ALARM

شامل تجهيزات اعلام حريق به صورت هوشمند با قابليت آدرس دهی و اتصال آن به سيستم مديريت هوشمند ساختمان، امکان عملکرد صحيح را جهت اطفای و عدم توسعه حريق فراهم می سازد همچنين با در نظر گرفتن تجهيزات کنترلی قابل برنامه ريزي جهت سيستم های اطفای حريق اتوماتيک، عملکرد صحيح و و بهينه آنها را تضمين خواهد نمود لازم به ذکر است که با تعبيه دتکتورهای گاز طبيعي و شيرهای کنترلی برقی از نشت گاز طبيعي در ساختمان جلوگيري به عمل می آيد. اين سيستم قادر است محل دقيق حريق را مشخص كند و با توجه به طبقات و موقعيت معماري داراي ZONE بنديهاي مختلف مي‌باشد و از دتكتورهاي تركيبي دودي و حرارتي، شستي اعلام حريق و آژير اعلام حريق و يك مركز هوشمند تشكيل شده است كه اين مركز نيز در اتاق كنترل قرار خواهد گرفت. مركز هوشمند اعلام حريق دستورات لازم در زمان حريق مانند كنترل آسانسورها، سيستم صوتي، دربهاي ورود و خروج را ارسال خواهد نمود.

 1. سيستم كنترل و مانيتورينگ مركزي UPS ها 
 2. سیستم کنترل ، مانیتورینگ و مدیریت مصارف و انرژی LOAD MANAGEMENT & LOAD SHEDDING

شامل مانيتورينگ مصرف انرژی به همراه تعيين نام مصرف کننده ها و ميزان مصرف هر بخش و کنترل مديريت انرژی مصرفی می باشد که به منظور بهينه سازی و کاهش ميزان مصرف انرژی انجام می گيرد.

 1. سيستم روشنايي خروج و راهنما   Exit & Emergency Lighting  (اختیاری)

جهت تأمین روشنایی مورد نیاز جهت خروج اضطراری افراد از ساختمان که با توجه به مجهز بودن اکثر ساختمانها به دیزل ژنراتورهای برق اضطراری نصب آن بصورت اختیاری می باشد مع الوصف مطابق با قوانین و استانداردهای بین المللی در رابطه با حریق نظیر NFPA الزامی می باشد.

 1. سيستم اعلام و اطفاء نشت گاز     GAS ALARM

جهت آشکار سازی نشت گاز و عملکرد لازم در قبال آن

توپولوژی شبکه :

      ساختار توپولوژی شبکه اصلی سيستم مديريت هوشمند منطبق بر Ethernet TCP/IP که شامل سرورها ، ايستگاههای کاری بوده واز طريق اينترنت و يا شبکه های محلي کامپيوتری موجود (WAN/LAN) با يکديگر ارتباط برقرار می سازد که به لحاظ سخت افزاری نیاز به استفاده از ازسيستمهای مدرن با ساختار باز (Open)  می باشد که تسهيلات بشرح ذيل را برای کاربر فراهم می سازد.

 

 

 • تدارک و نصب سريع با حداقل هزينه ممکن
 • امکان توسعه و تغيير ساختار سيستم توسط کاربر در آينده در حداقل زمان ممکن
 • عدم وابستگی به يک سازنده خاص و امکان استفاده از تجهيزات ساير سازندگان
 • کاهش هزينه های بهره برداری و نگهداری
 • دارای دياگرام معماری، پلات فرم، پروتکل باز با قابليت و سهولت بالا جهت تهيه برنامه و امکان تغيير آن در هر زمان بدون ايجاد هرگونه وقفه در عملکرد ساختمان
 • امکان ارتباط مستقيم و انتقال اطلاعات با ساير تجهيزات از طريق شبکه، پورت های واسطه و تجهيزات مخابراتی
 • دارای امکانات مناسب جهت تجميع سازی سيستم هوشمند با يکديگر و ساير بخشهای ساختمان (Integration)
 • ارتباط سريع تجهيزات با يکديگر، بدون نياز به تهيه برنامه خاص و داشتن توپولوژي شبکه ، اسامی، آدرسها و عملکرد آنها
 • تسهيلات ارتباطي مناسب، جهت ارتباط سيستمهایکنترلی با عملکرد مشترک
 • عدم استفاده از تجهيزات واسطه جهت دريافت و ارسال اطلاعات و يا تغيير الگوريتم و پروتکل کاربردی
 • قابليت پروتکل ارتباطي از نوع لايه ای و Peer to Peer مبنی بر ارسال اطلاعات در قالب يک پاکت، مطابق با پروتکل های اينترنت و اترنت
 • قابليت ارتباط اجرا با يکديگر از طريق ترنسيورهای محلی، مخابراتی، برقی، راديويي و نوری

با استفاده از امکانات وب نیز قادر خواهید بود در هر زمان و مکان کلیه مولفه های ساختمان که در معرفی اجزا سیستم نیز بدان اشاره شد ، تحت کنترل و مانیتورینگ خود داشته باشید که این خود تأثیر بسزایی در کاهش هزینه ها به همراه خواهد داشت.

با اجراي طرح سيستم مديريت ساختمان BMS ميتوان به اکثر اهداف صدرالاشاره دست يافت و علاوه بر آن  افزایش ضریب ایمنی و آسایش و نیز طول عمر مفید تجهیزات و راندمان کاری را نیز در پی خواهد داشت.

 

 

 

نوشته شده توسط محمد رحمانی در 10:57 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دهم شهریور 1393

اموزش برق ساختمان


معمولا ترتیب انجام کارهای برق ساختمان به صورت زیر است:

مرحله اول (اقدامات اولیه)

 

 1.  کشیدن نقشه ساختمانی شامل سیستمهای روشنائی – سیستم های صوتی – سوکتهای برق – تلفن – آنتن – آیفون – فن کوئیل ها – اطفاء حریق – برق اضطراری و موتور خانه.
 2.  اجرای نقشه روی کار.
 3.  تراز کردن کل قوطی کلیدها و کشیدن خطِ تراز با چک لاین.
 4. شیار زدن مسیر لوله ها با شابلون ودستگاه شیارزن .
 5. کندن قوطی کلیدها با دستگاه .
 6. سوراخ کردن روشنائی سقفی توسط دستگاه ( در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله فیکس میشود).
 7. نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آنها.
 8.  جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه فیوز آورده می شود.
 9. جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود.
 10. اجرای لوله پولیکا گذاری توسط گرما و خم کاری توسط مشعل و فنر و آب بندی آن توسط چسب پولیکا.
 11. جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی نقشه ( این سینی برق ها برای ورود کابل های برق تلفن آنتن ماهواره و ……. نیازهای ساختمان به طور مجزا داخل داکت های ساختمان فیکس و وارد باکس های مورد نیاز خود می شود).
 12. پوشش کامل روی لوله پولیکا های که در کف ساختمان کار شده است.
 13. نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.
 14. نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.
 15. تامین ارتینگ ساختمان( نصب پلیت و سیم مسی وزغال ونمک برای راه اندازی چاه ارت و ازآنجا به سینی برق و به مصرف کننده ها) لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است(در پارکینگ های اداره جات داخل روشنائی آسانسور وروشنائی موتور خانه).

 

 

مرحله دوم (بعد از کف سازی و کاشی کاری و سفید کاری دیوارها)

 1.  تمیز کردن قوطی کلیدها وبریدن لوله های اضافی روی کار.
 2.  سیم گذاری داخل لوله پولیکا (رنگ سیم ها و قطر سیم ها و جنس سیم ها از روی استاندارد انتخاب میشود)
 3.  انداختن کابل شیلد دار برای بلندگوها وازآنجا به ولوم های همان اتاق و از آنجا به فیشهای پشت آمپلی فایرها.
 4. کابل کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آنجا به زیر کنتور(درصورت داشتن دیزل ژنراتوراین کابل ها داخل موتور خانه و وارد تابلو های مخصوص خودش میشود).
 5.  کابل کشی تلفن –آنتن ماهواره وآیفون ازتابلوهای مخصوص خودش و رد کردن داخل سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل ها و از آنجا به باکس های مخصوص خودشان.
 6.  اتصالات سر سیم ها در داخل قوطی کلید- جعبه فیوزها – روشنائیها – توکارها – و جعبه آنتن – ماهواره- تلفن – اطفاء حریق- UPS(نصب دستگاه های تغذیه UPS به شرکتهای مسئول مرتبط میشود)
 7.  قلع اندود کردن کل اتصالات و سر سیم ها توسط حوضچه قلع
 8.  عایق کاری اتصالات توسط وارنیش حرارتی (جایگزین لنت برق).
 9.  اجرای کابل کشی مربوط به بیرون ساختمان نصب نور افکن ها در نما.

مرحله سوم (بعد از نقاشی و کف تمام شده)

 1.  بستن کلید و پریز و تراز کردن آنها
 2.  بستن ترمینال روی سر سیم ها.
 3.  نصب دتکتور های دود و شستی آنها روی جاهای تعیین شده
 4.  نصب فیوزها داخل جعبه فیوز و وایرشو زدن سرسیم ها و فیوز بندی آنها
 5.  نصب آیفون تصویری بستن سوکتها و شستی های مربوط به آن.
 6.  نصب آنتن مرکزی و سوئچینگهای مربوط به آن
 7.  نصب سوئچینگهای ماهواره ( نصب و راه اندازی ماهواره برعهده شرکت های مربوط میباشد)
 8. نصب چشم لایتینگ در راه پله و پارکینگ ها
 9.  نصب چشم لایتینگ در سرویسها برای هود مرکزی ( این چشم ها پس از عمل کردن به کنتاکتور و سپس کنتاکتور به سانتیفوژ فرمان داده و باعث تهویه سرویسها می شود)
 10.  نصب نور مخفی های داخل سقف کاذب و کفی های روی سرامیک.

مرحله چهارم (نصب تجهیزات برقی)

 1. - نصب تابلوی برق موتورخانه (تجهیزات داخل تابلوبرق بر اساس نیازهای موتور خانه انتخاب و توسط تابلو ساز ساخته میشود)
 2. - نصب پایه سینی برق روی دیوار وفیکس کردن سینی برق روی آن.
 3. - نصب لوله زیرسینی برق وازآنجا روی الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده های دیگر.
 4. - کابل کشی از تابلوبرق روی سینی برق و داخل لوله ازآنجا سرالکترو موتورها و ترموستات ها و مصرف کننده ها.
 5. - وایرشوزدن و شماره زدن سر سیم ها و بستن آن روی تخته کِلِم الکتروموتورها وترموستات ها و مصرف کننده ها واز آنجا به ترمینال زیر تابلو برق.

 

باید توجه داشت همه مراحل در یک ساختمان با توجه به روال کاری ساختمان و بر اساس نیازهای آن انجام میگیرد.

 

 
نوشته شده توسط محمد رحمانی در 10:51 |  لینک ثابت   •